Paras yrityslaina aloittavalle yritykselle

Viimeksi päivitetty: 21.12.2023

Aloitteleva yrittäjä tarvitsee usein rahaa yrityksen perustamiseen, laajentamiseen ja investointeihin. Tiettyjen sijoitusten ja kulujen kohdalla on järkevää hakea lainaa, sillä se voi tuoda säästöjä tulevaisuudessa. Yrittäjyyden alussa monet asiat ovat vielä epäselviä ja pankista saattaa olla vaikea saada lainaa, jos yrityksellesi ei vielä ole historiaa tai tuloksia.

Yritteliäisyys ja rohkeus ovat avaimet menestykseen, mutta myös taloudellinen realiteetti on otettava huomioon. Lainan ottaminen on usein paras ratkaisu silloin, kun tiedossa on selkeitä investointeja tulevaisuuteensa ja pystyy maksamaan lainan takaisin sovitussa aikataulussa. Aloittelevana yrittäjien on hyvõt hakeutua erilaisiin rahoituspalveluihin ja vertailtava niiden ehtoja huolellisesti ennen pankkilainan hakemista.

Tänä päivänä myös erilaiset vakuudettomat yrityslainat ovat suhteellisen suosittuja ja niiden avulla voidaankin polkaista yritystoiminta käyntiin tai tehdä siihen liittyviä välttämättömiä hankintoja. Velkaa lyhennetään yrityksen tuottamista voitoista, joten toiminnan tuottavuudesta tulisi olla melko varma jo lainaa haettaessa.

Yrityslainan takaisinmaksuaika

Yrityslainoihin on monesti mahdollisuus saada hyvinkin pitkä takaisinmaksuaika, sillä lainattavat rahasummat ovat suuria. Tyypillisesti maksuaikojen kohdalla puhutaan jo vuosista ennemmin kuin kuukausista. Aloittelevan yrittäjän on kannattavinta valita yrityslaina joustavalla takaisinmaksulla jo siksi, että sellainen vastaa tavallisesti parhaiten hänen tarpeisiinsa ja antaa jonkin verran joustoa myös muuttuvissa tai yllättävissä tilanteissa. Kun maksuaikataulussa on joustoa, voi velkaa maksaa pois myös sovittua nopeammin ja suuremmissa erissä, mikäli yritystoiminta lähteekin tuottamaan odotettua parempaa tulosta. Tällöin säästetään pitkällä tähtäimellä myös lainan korkokuluissa.

Laske yrityksen lainatarve tarkoin

Lainaa ei kannata lähteä hakemaan ennen tarkkaa laskelmaa siitä, kuinka suurelle summalle tarkalleen ottaen on tarve. Liian suuri tai pieni lainasumma saattaa johtaa vaikeuksiin tulevaisuudessa. Liian suurta summaa on haastavampaa maksaa takaisin ja liian pienen summan kohdalla se saattaa osoittautua riittämättömäksi, jolloin joudutaan hakemaan lisää lainaa. Tällöin useamman lainan yhdistetyistä korkokuluista saattaa lopulta muodostua valtava menoerä, joka vaikuttaa yrityksen talouteen pitkän aikaa. Lainantarpeen laskemiseen ja määrittelyyn on useita keinoja, joista muutama on muun muassa:

  1. Laske yrityksesi liikevaihto ja vertaa sitä edellisen vuoden liikevaihtoon. Liikevaihdon kasvu voi osoittaa, että yrityksellä on tarvetta lisälainoille.
  2. Vertaile yrityksesi tuloksia muihin samankaltaisiin yrityksiin. Jos tulokset ovat heikot verrattuna muihin, saattaa olla syytä harkita lisälainoja.
  3. Tarkasta, mitkä ovat yrityksesi suurimmat menot ja vertaa niitä edellisen vuoden menoihin. Menojen kasvu voi osoittaa tarvetta lisälainoille.
  4. Laske yrityksesi investointisuunnitelmat ja vertaa niitä edellisen vuoden investointeihin. Investointien kasvu voi osoittaa tarvetta lisälainoille.

Yrityslainan korko ja muut kulut

Yrityslainan korko on yksi yrityksen tärkeimmistä kustannuksista ja se on olennainen osa yrityksen pitkäaikaisia menoja. Korko voi olla kiinteä tai vaihtuvakorkoinen. Kiinteäkorkoisessa lainassa korko pysyy samana lainan loppuun saakka, kun taas vaihtuvakorkoisessa lainassa se voi muuttua esimerkiksi markkinoiden kehityksen mukaan.

Yrityslainalla saadut rahat voi käyttää haluamallaan tavalla, mutta ne on usein tarkoitettu investointeihin. Investointien tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa yritykselle ja auttaa siten sen kehittymisessä ja kasvussa. Yrityslainalla voidaan myös maksaa pois vanhoja velkoja, jolloin niiden aiheuttamat kustannukset vähenevät. Lainaehdot kannattaa aina lukea tarkoin ennen sopimuksen solmimista, ja niissä kannattaa kiinnittää erityistä huomiota lainan kokonaiskuluihin. Pelkkää nimelliskorkoa tuijottamalla ei välttämättä vielä saa täyttä kokonaiskuvaa kuukausittain maksettavasta summasta, sillä nimelliskoron lisäksi todelliseen vuosikorkoon kuuluvat myös erilaiset lainanhoito- ja avausmaksut.

Yrityslainan hakeminen

Ensimmäinen asia, jonka yrittäjän pitäisi miettiä yrityslainaa hakiessaan, on se, minkälaisen lainan tarpeeseen hankinta liittyy. Onko kyseessä sijoituslaina tai investointilaina? Sijoituslainalla voidaan rahoittaa esimerkiksi yrityksen toiminnan laajentamista tai uuden tuotteen kehittämistä. Investointilainalla taas voidaan rahoittaa esimerkiksi kiinteistön hankintaa tai laajennusta.

Toinen tärkeä asia on se, millaisella aikataululla lainaa tarvitaan. Onko kyseessä lyhytaikainen vai pitkäaikainen laina? Lyhytaikaiset lainat ovat usein kalliimpia, mutta ne myönnetän nopeasti ja ovat hyödyllisiä tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti rahaa. Pitkäaikaiset lainat puolestaan ovat edullisempia, mutta ne myönnetään hitaammin. Yrityslainan hakeminen on siis aina tapauskohtaista.

Yrityslainaa on mahdollista saada myös ilman reaalivakuuksia, mutta koska kyse on suurista summista, niin myös vakuudettomia luottoja tarjoavat rahalaitokset toivovat usein lainoihin henkilötakaajan. Kyseessä voi tällöin olla hakija itse tai joku toinen, yrityksen sisällä vastuullisessa roolissa toimiva luottokelpoinen henkilö, joka sitoutuu hoitamaan lainasta aiheutuneet kustannukset ellei yritys pysty hoitamaan niitä ajallaan ja asianmukaisesti. Takaajan tiedot täytetään lainahakemukseen.

Syitä kielteiseen yrityslainapäätökseen

Yrityslainahakemuksen kielteisellä päätöksellä voi olla useita syitä. Yksi yleisimmistä syistä on se, että hakijan taloudellinen tilanne ei tue lainaa. Tämä tarkoittaa sitä, että hakijalla ei ole tarpeeksi varoja maksaa lainaa takaisin sovitun aikataulun mukaisesti. Toinen yleinen syy kielteiselle päätökselle on se, ettei yritys tai takaajaksi merkattu henkilö ole riittävän vakavarainen. Rahalaitokset tekevät jokaisen hakemuksen kohdalla riskiarvion joko automaattisesti tai manuaalisesti ja hakijan maksukyky vaikuttaa aina siihen, onko lainapäätös myönteinen vai kielteinen.

Yksi melko itsestäänselvä syy kielteiselle lainapäätökselle on myös se, että hakija on yksityishenkilö yrittäjän sijaan. Yrityslainaa on mahdollista saada lukuisiin eri tyyppisiin yritystoimintoihin kuten osakeyhtiöille, osuuskunnille, kommandiittiyhtiöille, avoimille yhtiöille tai toiminimile, mutta yksityishenkilöitä varten on suunnattu omat kulutusluottonsa, joiden ehdot poikkeavat jonkin verran yrityslainojen ehdoista.

Yhteenvetona, yritystoiminnan aloittaminen vaatii aina tavalla tai toisella jonkin verran pääomaa joko yrittäjän omasta taskusta tai ulkopuolisilta rahoittajilta. Yrityslainat ovat yleinen tapa rahoittaa toiminnan käynnistämistä, hankintoja tai muita kulueriä. Vakuudettomat yrityslainat ovat nousseet vaihtoehdoksi pankkien vakuudellisille lainoille ja ovatkin joissakin tapauksissa paremmin yrittäjän tilanteeseen soveltuva ratkaisu – erityisesti kun tarve rahalle on akuutti.

Sampsa Vainio

Moro! Mun nimi on Sampsa, ja ylläpidän tätä sivustoa. Olen ammatiltani yrittäjä - toimin digitaalisen markkinoinnin konsulttina asiakkailleni. Ota minuun yhteyttä jos sinulla on palautetta tai haluaisit sinunkin tuotteita esille sivustolleni.